Tuesday 9th January 2024 1.30pm - 4.00pm

The 19th Kisoi Motohiro Award Ceremony

Monday 16th January 2023 1pm - 5.00pm

The 18th Kisoi Motohiro Award Ceremony

Friday 14th January 2022 1pm - 3.00pm

The 17th Kisoi Motohiro Award Ceremony (Remote)

Wednesday 13th January 2023 1pm - 3.00pm

The 16th Kisoi Motohiro Award Ceremony (Remote)

Friday 10th January 2020 1pm - 4.30pm

The 15th Kisoi Motohiro Award Ceremony

11th January 2019 (Friday) 13:00 - 16:00

The 14th Kisoi Motohiro Award Ceremony